Menu

Pondelok 24. 9. 2018

Stredná zdravotnícka škola v Rožňave je dvojjazyčnou školou (vyučovací jazyk slovenský a maďarský)  zameranou  na  prípravu zdravotníckeho personálu v odboroch základného a vyššieho programu štúdia.

Vzdelávanie  študentov  zabezpečujú  kvalifikovaní, erudovaní  a  zanietení  pedagogickí pracovníci, pod vedením ktorých dosahujú študenti aj v mimoškolských aktivitách dobré výsledky. Škola  je taktiež  známa  vysokým  percentom  úspešnosti umiestnenia  žiakov v zamestnaní nielen u nás, ale aj v zahraničí, kde sú jej absolventi veľmi žiadaní.

Počet návštev: 2469296

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019 bude pre žiakov denného štúdia dňa 3. septembra 2018 (pondelok):

  • nástup žiakov je v budove školy o 8.00 hod., kde sa žiaci stretnú so svojimi triednymi učiteľmi v triedach podľa rozpisu,
  • od 8.30 hod. bude slávnostné otvorenie školského roku v kongresovom centre Radnice na Námestí baníkov v Rožňave. Od žiakov sa očakáva vhodné oblečenie – primerané k slávnostnému otvoreniu školského roka,
  • po otvorení školského roka sa bude pre žiakov 3. a 4. ročníkov k
 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019 bude pre žiakov večerného štúdia dňa 7. septembra 2018 (piatok):

  • nástup žiakov je v budove školy o 12.30 hod., kde sa žiaci stretnú so svojimi triednymi učiteľmi v triedach podľa rozpisu, ktorý bude zverejnený vo vstupnej hale školy,
  • po slávnostnom zahájení školského roka bude prebiehať školenie BOZP a PO pre potreby odbornej klinickej praxe, po jeho ukončení bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu.

  Triedni učitelia 1. ročníkov:

  I.A ZA – PhDr. Monika Flochová

 • Predseda košického samosprávneho kraja sa Vám príhovára tu file.pdf​​​​​​​

 • V priestoroch historickej radnice v Rožňave prebehlo slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018. Vo svojom príhovore riaditeľ školy Mgr. Ľuboš Lipták zhodnotil uplynulý školský rok a poďakoval všetkým zamestnancom školy a žiakom školy za prácu, úspechy a aktivity v rámci reprezentácie školy.

  Najusilovnejší žiaci školy boli ocenení knižnými alebo vecnými odmenami a to za vzornú dochádzku, výborné študijné výsledky či reprezentáciu školy v rôznych športových alebo vedomostných súťažiach, olympiádach i spoločensko-kultúrnych podujatiach školy.

 • Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Hlavným cieľom tohto dňa je preukázať a vyzdvihnúť biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti mlieka a mliečnych výrobkov, a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

  Žiaci študijného odboru asistent výživy pod vedením PhDr. Márie Mankovej, PhD. pripravili pre žiakov a kolektív zamestnancov školy ochutnávku mlieka a kyslomliečnych produktov, ktoré venovala spoločnosť MILK – AGRO. Všetci sme mali možnosť pochutnať si na chutných jogurtoch, syroch, kefírovom či acidofilnom mlieku. Budúci asistenti výživy nás obohatili i o informácie o význame mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravie ľudí. Zaujímavé boli i informácie o rozdieloch medzi jednotlivými druhmi mlieka. Dozvedeli sme sa, že okrem bielkovín, mliečneho cukru a vitamínov sú významnou zložkou mlieka aj minerálne látky, spomedzi ktorých sú najdôležitejšími vápnik a fosfor. Oba sú v ľudskej výžive nenahraditeľné na tvorbu kostí a zubov.

 • 8. júna 2018 sa naša škola zúčastnila na 1.ročníku súťaže o najlepší stredoškolský guláš. Podujatie pripravil Rožňavský mládežnícky parlament v spolupráci s CVČ Rožňava a mestom Rožňava. Úlohy kuchárov sa zhostili 7 žiaci z II.B pod vedením Mgr. Gabriely Hajdúovej a Mgr. Aleny Petrusovej. V súťaži naše družstvo síce skončilo na treťom mieste, avšak guláš bol zjedený ako prvý. Varenie sa žiakom páčilo a tešíme sa na budúci ročník!

  PhDr. Lívia Kopecká

 • Riaditeľ školy Mgr. Ľuboš Lipták v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) oznamuje, že poskytuje žiakom z technických príčin na deň 08. júna 2018 (piatok) riaditeľské voľno pre žiakov I.A, I.MA, II.A, II.MA a II.B triedy.

 • Po úspešnom zvládnutí maturitných skúšok absolventom školy v študijnom odbore zdravotnícky asistent a masér boli slávnostne odovzdané maturitné vysvedčenia z rúk riaditeľa školy a triednych učiteliek.

  Všetkým, ktorí zvládli maturitu gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ich ďalšom živote.

 • V dňoch 25.5.2018, 28.5. a 29.5.2018 bude prebiehať Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov III.A, III.B, III.MA triedy.

  Zraz žiakov je o 8.00 hod. pred telocvičňou školy.

  V dňoch 29. 5.2018 a 30.5.2018 budú realizované Účelové cvičenia pre žiakov II.A, II.MA, II.B.

  Zraz žiakov je o 8.00 hod. pred telocvičňou školy.

  Účasť žiakov na oboch aktivitách je povinná.

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
  Námestie 1. mája č.1, 048 01 Rožňava
 • 0949 654 798 Mgr. Ľuboš Lipták, riaditeľ školy
  0903 249 799 PhDr. Oľga Lišuchová, zástupkyňa riaditeľa školy
  058 73 22 33 9 učtáreň

Fotogaléria