Menu

Štvrtok 22. 2. 2018

Stredná zdravotnícka škola v Rožňave je dvojjazyčnou školou (vyučovací jazyk slovenský a maďarský)  zameranou  na  prípravu zdravotníckeho personálu v odboroch základného a vyššieho programu štúdia.

Vzdelávanie  študentov  zabezpečujú  kvalifikovaní, erudovaní  a  zanietení  pedagogickí pracovníci, pod vedením ktorých dosahujú študenti aj v mimoškolských aktivitách dobré výsledky. Škola  je taktiež  známa  vysokým  percentom  úspešnosti umiestnenia  žiakov v zamestnaní nielen u nás, ale aj v zahraničí, kde sú jej absolventi veľmi žiadaní.

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • Prijímacie skúšky (talentové a písomné) do študijného odboru masér pre školský rok 2018/2019 sa uskutočnia 27. marca 2018 o 8,00 hod. v budove školy.

  Uchádzačom o štúdium bude doručená pozvánka poštou.

 • Onedlho sa uzatvára termín odovzdania prihlášok na univerzity a vysoké školy. Študenti končiacich ročníkov, ktorí v sebe cítia potenciál a záujem o ďalšie štúdium už riešia otázku podávania si prihlášok. Nie je to inak ani na našej škole. Dňa 12. 2.2018 sa žiaci IV.A, IV.B a IV.M triedy zúčastnili na Dni otvorených dverí Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, na detašovanom pracovisku v Rožňave. Pracovníci vysokej školy zdôraznili potrebu vzdelávania sa a učenia sa. Žiaci si mali možnosť prehliadnuť priestory vysokej školy ako i vypočuť si možnosti štúdia na tejto vysokej škole.

 • Dňa 15. 2.2018 sme si naplánovali prednášky o zdravej výžive pre klientov denného stacionára, ktorý prevádzkuje SČK územný spolok v Rožňave. Z veľkého množstva tém sme si vybrali bylinky a ich účinky pre zdravie človeka, ktorú predniesla klientom Aneta Malčeková a tému o čaji, jeho príprave a účinkoch si pripravila Ivana Gabriková. Obe sú žiačkami III.MA triedy študijného odboru asistent výživy. Prednášky boli pripravené pod vedením PhDr. Márie Mankovej, PhD., po prednáškach sme sa s klientami porozprávali o ich obľúbenom čaji a pospomínali na zbieranie a sušenie byliniek za mladi. Pracovníci denného stacionára, ako aj klienti nám poďakovali za zaujímavé prednášky a spríjemnenie ich dňa.

 • Dňa 26.1.2018 sa žiaci troch študijných odborov – asistent výživy, zdravotnícky asistent a masér pod vedením svojich pedagógov zúčastnili na Dni zdravia v hypermarkete Tesco v Rožňave. Tento deň bol určený pre zamestnancov tejto spoločnosti. Zdravotnícki asistenti poskytli záujemcom bezplatné vyšetrenie hladiny cukru v krvi a meranie krvného tlaku. Záujemcovia využili možnosť uvoľnenia preťažených svalov prostredníctvom masáže, ktorú poskytli naši zruční maséri. Aj naše asistentky výživy mnohých oslovili s ponukou merania obsahu tuku v tele s výpočtom BMI. Akcia sa stretla s veľkým záujmom zo strany zamestnancov. Akciu zorganizovala PhDr. Mária Manková, PhD., garantka študijného odboru asistent výživy. Spoločnosti Tesco Rožňava ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa opäť na zaujímavé spoločné projekty.

 • 1. 2. 2018

  Aktualizovali sme modul prijímacie kritéria denné štúdium

  zdravotnícky asistent

  masér

  asistent výživy

  zdravotnícky záchranár

  Aktualizovali sme modul prijímacie kritéria štúdium popri zamestnaní

  sanitár

  zdravotnícky asistent

  masér

 • Učiteľ/ka strednej školy

  Miesto výkonu práce

  Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola,

  Námestie 1. mája č. 1, Rožňava

  Aprobácia

  Výživa
  Výživa a zdravie
  Potraviny a výživa

  Asistent výživy

  Termín nástupu

  1.9.2018

  Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

  30.6.2018

  Rozsah úväzku

  100%

  Požiadavky na uchádzača

  Kvalifikačné predpoklady

  prax v odbore asistent výživy min. 2 roky

  Znalosť práce s PC

  Word, Excel, Power Point

  Vzdelanie

  Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov (vysokoškolské vzdelanie II,stupňa) a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.

 • Koniec novembra a začiatok decembra sa na našej škole niesol v duchu školských kôl predmetových olympiád. Štafetu spustila Olympiáda zo SJL, do ktorej sa zapojilo 6 žiakov. Organizátorkou a predsedníčkou komisie bola Mgr. Sylvia Šárkányová. Podmienky úspešnosti žiakov boli veľmi náročné. Žiaci absolvovali vedomostný test, tvorili text na danú tému a nakoniec predniesli vlastný interaktívny prejav. Súťažilo sa v 2 kategóriách. 1. miesto v kategórii B (žiaci 1. a 2. ročníka) získala Daniela Angyalová z II. MA a 1. miesto v kategórii A (žiaci 3. a 4. ročníka) si vybojovala Eliška Boldyová z III. MA.

 • Predvianočný čas očakávania sme si už tradične mohli spestriť Vianočnou akadémiou. Tešia sa na ňu žiaci aj učitelia. Umocňuje atmosféru slávnostných chvíľ a necháva citové zážitky. V programe žiaci zaspievali vianočné piesne, recitovali básne, hrali divadielko. Každé vystúpenie bolo jedinečné a krásne. Hodnotila sa vianočná výzdoba tried a trom najkrajším boli odovzdané malé darčeky. Na treťom mieste skončila II.MA, na druhom mieste III.A a prvé miesto získala II.A trieda. Po programe všetci spokojne s peknými zážitkami a radostnými tvárami odchádzali domov osláviť vianočné sviatky.

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
  Námestie 1. mája č.1, 048 01 Rožňava
 • 0949 654 798 riaditeľ školy
  0903 249 799 zástupkyňa riaditeľa školy
  058 73 22 33 9 učtáreň

Fotogaléria