Menu

Piatok 18. 1. 2019

Stredná zdravotnícka škola v Rožňave je dvojjazyčnou školou (vyučovací jazyk slovenský a maďarský)  zameranou  na  prípravu zdravotníckeho personálu v odboroch základného a vyššieho programu štúdia.

Vzdelávanie  študentov  zabezpečujú  kvalifikovaní, erudovaní  a  zanietení  pedagogickí pracovníci, pod vedením ktorých dosahujú študenti aj v mimoškolských aktivitách dobré výsledky. Škola  je taktiež  známa  vysokým  percentom  úspešnosti umiestnenia  žiakov v zamestnaní nielen u nás, ale aj v zahraničí, kde sú jej absolventi veľmi žiadaní.

Počet návštev: 2561248

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • Tematický poznávací zájazd do Oswienčimu pre žiakov externej-večernej formy štúdia sa uskutoční dňa 12.2.2019 ( utorok). Podrobné informácie podajú triedny učitelia.

 • V tento predvianočný čas sme na škole zorganizovali školské kolá Olympiády v nemeckom a anglickom jazyku, na ktorých si žiaci mohli zmerať sily so svojimi rovesníkmi a overiť si zručnosť komunikácie v cudzom jazyku. Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť a výhercom blahoželáme.

  Výsledky Olympiády v nemeckom jazyku:

  Kategória 2 C:

  1. miesto: Sofia Bobáľová, I.B

  Kategória 2D:

  1. miesto: Roman Viola, IV.A
  2. miesto: Nikolett Icsová, II.A
  3. miesto: Laura Vitilová, II.A

  Výsledky Olympiády v anglickom jazyku:

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa 29.11.2018 v Košiciach stretli vybraní študenti zo stredných škôl Košického samosprávneho kraja a predsedom KSK boli ocenení za výnimočné úspechy v školských a mimoškolských aktivitách. Jednou z nich bola aj naša Marcela Vrábeľová, žiačka IV. MA triedy.

  Získala ocenenie v oblasti charitatívnej, dobročinnej a dobrovoľníckej iniciatívy. Mimoriadnu pozornosť si zasluhuje benefičná akcia „Vráťme behom nádej“, ktorú 8. 9. 2018 zorganizovala za pomoci sponzorov, rodiny a priateľov pre malého kamaráta Martinka Kupca, ktorý trpí ťažkým ochorením. Zabehnúť 800 m si prišlo asi 22 detí a 4 km absolvovalo asi 139 dospelých z rôznych kútov Slovenska. Výťažok z tejto akcie putoval rodine malého Martinka na rehabilitácie a podporu liečby. Ocenenie jej patrí nielen za tento šľachetný skutok, ale aj za dlhodobú činnosť v oblasti mimoškolských podujatí, dobrovoľníctva, umeleckého prednesu, prezentácie odboru masér a hlavne v oblasti športu.

 • Dňa 14.12.2018 sa žiaci IV.A a IV.B triedy zúčastnili Dňa otvorených dverí v Domove sociálnych služieb Jasanima. Hlavným cieľom bolo oboznámiť sa so životom a každodennými starosťami a radosťami klientov zariadenia. Súčasťou tohto krásneho dňa bola nielen exkurzia spojená s odborným výkladom, ale taktiež priamo ukážky práce klientov. Žiaci našej školy sa mohli presvedčiť o zručnosti a kreativite klientov v rámci ergoterapií, ukážok pletenia košíkov, tkania, výroby voňavých sviečok a dekoračných predmetov. Žiakov najviac zaujala muzikoterapia, ale aj práca a vzájomná komunikácia s klientmi, ktorých tiež potešila naša prítomnosť. Na konci exkurzie žiaci zhodnotili, že práca s danými klientmi je veľmi náročná, ale zároveň krásna a zaujímavá.

 • Pri príležitosti Dňa študenstva si Žiacka školská rada našej školy pripravila vyučovanie netradičnou formou. Zapojili sa vyučujúci i samotní žiaci. Jednotlivé triedy museli absolvovať niekoľko blokov, za ktoré im boli pridelené body.

  Úspech mala hra zameraná na finančnú gramotnosť, v ktorej mohli nadobudnúť majetok, oženiť sa, ba dokonca aj prísť o všetko. Samozrejme len fiktívne. Hru koordinovali Mgr. Zuzana Kováčová, PhDr. Andrea Gibasová a Mgr. Alena Petrusová. Vyučujúce Mgr. Mária Sanislóová a Mgr. Sylvia Šárkányová si pripravili rôzne úlohy na tvorivosť a logické myslenie. V rámci globalizácie vytvorili žiaci denný režim osoby na základe svetových značiek jednotlivých produktov. Problematiku globalizácie predstavili PhDr. Lívia Kopecká, Mgr. Slavomíra Nemčková a Mgr. Zuzana Csorba-Labodová. Žiačky III.A triedy Margaréta Vrbjarová a Martina Petergáčová si so žiakmi iných tried precvičovali mediálnu výchovu. Ďalší žiaci súťažili v kvíze zameranom na vedomosti všeobecného charakteru, ktorý si pre nich pripravili Adrián Žemlička zo IV.MA a Klaudia Simonová z III.B. „Baterky“ si dobíjali triedy netradičnou formou pomocou cvičenia, ktoré korigovali Nikola Šivárová z II.A a Tara Turcsányiová z II.MA. Angličtinu inak si pre triedy pripravili Milan Sendrey z I.A a Michal Drevňak z II.A. Na konci netradičného vyučovania žiakov jednotlivých tried čakala sladká odmena za aktivitu a spoluprácu, ktorú im odovzdal riaditeľ školy Mgr. Ľuboš Lipták. Bodkou oslavy Dňa študenstva bola imat

 • V rámci plnenia kritérií programu Škola priateľská k deťom sa žiaci našej školy aktívne zapojili do verejnej zbierky UNICEF- „Vianočná zbierka“, ktorá prebiehala v predvianočnom období na celom území Slovenska. Zbierku realizovali dňa 12.12.2018 na pôde našej školy, ale aj v uliciach mesta Rožňava. Sme radi, že sme mali možnosť pomôcť deťom v Južnom Sudáne, Nigérií, Somálsku a Jemene trpiacim hladom. Výnos z tohtoročnej zbierky bude využitý na zabezpečenie nutričnej hodnotnej stravy pre deti, ktoré trpia podvýživou. Poďakovanie patrí žiakom IV.A triedy Martine Tományovej, Tomášovi Korkošovi, Cynthii Šillingovej a Angelike Duckovej za ich aktívny prístup, ochotu pomôcť a zúčastniť sa zbierky na pomoc deťom.

 • Dňa 28. novembra 2018 sa v priestoroch Mestského úradu mesta Rožňava, konal III. Medzinárodný veľtrh pre seniorov pod záštitou Regionálneho úradu verejného zdravia v Rožňave. Účasť na medzinárodnom veľtrhu prijali viaceré spoločnosti, organizácie, pozvaní hostia, ako aj stredné školy.

  Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola v Rožňave sa prezentovala všetkými študijnými odbormi denného štúdia - zdravotnícky asistent (žiaci IV.A triedy - Korkoš T., Tományová M., Petruchová A.,) masér, asistent výživy (žiaci III.MA triedy - Angyalová D., Rogosová A., Tomiová J., Tomiová M., žiaci IV. MA triedy - Boďa K., Hakeľová S., Hrušková L., Budaiová Ž.). Žiaci preukázali svoje vedomosti a zručnosti v oblasti merania fyziologických funkcií (meranie krvného tlaku, pulzu, dýchania), merania BMI (Body Mass Index), klasickej masáže.

 • Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Rožňave, v spolupráci s Regionálnou komorou medicínsko-technických pracovníkov v Rožňave a NsP sv. Barbory v Rožňave, zorganizovali XVII. odborný zdravotnícky seminár, ktorý sa konal 14.12.2018 o 11.00 hod v kongresovej sále rožňavskej radnice.

  Aktívnu účasť na seminári prijala aj naša škola. Žiačky IV. MA triedy Ľ. Pálfiová a K. Petrusová prezentovali študijný odbor masér prácou zo stredoškolskej odbornej činnosti „Moje zdravé sedenie“.

  Veríme, že ich práca bola obohatením rozhľadu v problematike edukácie správneho sedenia.

 • V rámci zapojenia sa do projektu Európsky týždeň zručností sme dňa 7.11.2018 zrealizovali v priestoroch našej školy jednu z netradičných masáží, bankovanie – teplú bankovú masáž. Projektu sa zúčastnili žiaci III. a IV. ročníkov odboru masér. Liečba bankami sa používala v Číne už v staroveku. Využívali sa jej liečebné, ale aj preventívne a stimulujúce účinky. My sme sa chceli o tejto netradičnej metóde dozvedieť niečo viac, preto sme si k nám do školy prizvali p. Jozefa Majiroša, ktorý sa terapii s bankami venuje už 14 rokov. Po úvodnej prednáške nasledovali praktické ukážky s aplikáciou sklenených a plastových baniek. Podujatie bolo príjemným spestrením pre všetkých zúčastnených a taktiež možnosťou rozšíriť si svoje obzory.

 • V rámci projektu Týždeň európskych zručností si žiaci III. MA a IV. MA odboru masér zasúťažili v masérskych zručnostiach. Súťaž III. MA sa konala 24.10.2018 a IV. MA 25.10. 2018.

  Tretiaci súťažili v zručnostiach z klasickej masáže a štvrtáci aj z prvkov reflexnej masáže a manuálnej lymfodrenáže.

  Výkony boli bodované a najlepší žiaci boli ocenení vecnými odmenami.

  Vyhodnotenie:

  III. MA počet hmatov KM/min :

  1. miesto V.Szabadošová 12 b

  2. miesto T. Kaluja 11 b

  3. miesto K.Grolmusová 8 b, L. Strinková 8 b

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
  Námestie 1. mája č.1, 048 01 Rožňava
 • 0949 654 798 Mgr. Ľuboš Lipták, riaditeľ školy
  0903 249 799 PhDr. Oľga Lišuchová, zástupkyňa riaditeľa školy
  058 73 22 33 9 učtáreň

Fotogaléria