Menu

Nedeľa 29. 11. 2015

Stredná   zdravotnícka  škola  v Rožňave je dvojjazyčnou školou (vyučovací jazyk slovenský a maďarský)  zameranou  na  prípravu zdravotníckeho personálu v odboroch základného a vyššieho programu štúdia.

Vzdelávanie  študentov  zabezpečujú  kvalifikovaní, erudovaní  a  zanietení  pedagogickí pracovníci, pod vedením ktorých dosahujú študenti aj v mimoškolských aktivitách dobré výsledky. Škola  je taktiež  známa  vysokým  percentom  úspešnosti umiestnenia  žiakov v zamestnaní nielen u nás, ale aj v zahraničí, kde sú jej absolventi veľmi žiadaní.

Partneri

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • Slávnostné odovzdávanie stužiek IV.A

  Dňa 20. 11. 2015 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie stužiek IV.A triedy. Viac vo fotogalérii. http://szsrv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=42

 • Ocenenie pre najlepších študentov z celého kraja

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa vo štvrtok 19. novembra stretli podpredsedovia Košického samosprávneho kraja Emil Ďurovčík a István Zachariáš so študentmi zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy. Symbolické ocenenie prevzalo spolu 29 jednotlivcov a 4 kolektívy.

  Ocenenou na našej škole je Michaela Černajová, žiačka 4. ročníka v odbore zdravotnícky asistent. Zapája sa do činnosti Žiackej školskej rady, je iniciatívna v mimoškolskej činnosti. Zúčastňuje sa na aktivitách Slovenského Červeného kríža v poskytovaní prvej pomoci, na vzdelávacích a charitatívnych podujatiach a verejných zbierkach. Je podpredsedníčkou Mládeže SČK v Rožňave. Je priateľská, nápomocná, nekonfliktná, úctivá. Pravidelne sa zúčastňuje na rôznych súťažiach – Hviezdoslavovom Kubíne, Stredoškolskej odbornej činnosti, olympiáde z anglického jazyka a na prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores. Reprezentovala školu v basketbale aj na vedomostno-športovo-zábavno-kultúrnej súťaži stredných zdravotníckych škôl Asistent v akcii.

 • 13. 11. 2015

  Do galérie Imatrikulácie 2015 boli pridané fotografie.

 • 13. 11. 2015

  Do galérie Deň zdravej výživy boli pridané fotografie.

 • 23. 10. 2015

  Do galérie Botanická záhrada Košice boli pridané fotografie.

 • 23. 10. 2015

  Do galérie Účelové cvičenia 2015 boli pridané fotografie.

 • Pozvánka - DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

  „Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie“

  Stredná zdravotnícka škola – EKI v Rožňave Vás pozýva na DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

  Koho:      žiakov končiacich ročníkov, rodičov a pedagógov

  Kedy:      16.10.2015    Čas:  10,00 hod.

 • Po stopách maratónskych legiend

  Najstarší maratón v Európe je skutočnou výzvou. Každý z jeho ročníkov priniesol niečo mimoriadne, zvláštne, ojedinelé. Ten tohtoročný sa stal výzvou aj pre študentov Strednej zdravotníckej školy v Rožňave.  Osem študentov pod vedením Mgr. Miloša Kočtúcha svojím behom na tomto maratóne vzdalo poctu víťazovi spred 50-tich rokov, belgickému vytrvalcovi Aurélovi Vandendriesschemu. Barbora Takáčová, Simona Nagyová, Viktória Miklóšová, Hannah Platten, Klaudia Galová, Branislav Dujčák, Adam Pribula  a Rastislav Pásztor. Deviatym členom tímu bol Peter Boroš zo Strednej odbornej školy Hviezdoslavovej.

 • Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola opäť na rožňavskom jarmoku

  Tak ako minulý školský rok aj tento naša Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola hneď v úvode začala oslavou Dní mesta Rožňava na tradičnom jarmoku.

  Žiaci našej školy poskytovali meranie krvného tlaku, zisťovali hladinu cukru v krvi – glykémiu, určovali krvnú skupinu a zabezpečovali ukážky kardiopulmonálnej resuscitácie. Náš „Stánok zdravia“, ako sme si ho pomenovali mal veľký úspech.

 • ODBORNÉ UČEBNE VYMENILI ZA NEMOCNIČNÉ ODDELENIA

  Iba nedávno Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola v Rožňave slávnostne privítala svojich študentov v novom školskom roku. Pán riaditeľ Mgr. Ľuboš Lipták všetkým poprial veľa úspechov a šťastný nový rok.  Po prvý krát  mohol privítať aj budúcich asistentov výživy.

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
  Námestie 1. mája č.1, 048 01 Rožňava
 • 0949 654 798 riaditeľ školy
  0903 249 799 zástupkyňa riaditeľa školy
  058 73 22 33 9 učtáreň

Fotogaléria