Menu

Štvrtok 23. 10. 2014

Stredná   zdravotnícka  škola  v Rožňave je dvojjazyčnou školou (vyučovací jazyk slovenský a maďarský)  zameranou  na  prípravu zdravotníckeho personálu v odboroch základného a vyššieho programu štúdia.

 

Od  šk.roku  2002/2003  je  súčasťou  medzinárodnej  vzdelávacej inštitúcie IES. Škola získala kredit  pre  odbory zdravotnícky asistent, všeobecná zdravotná sestra a diplomovaná všeobecná  sestra, čo znamená,  že absolventi  týchto odborov majú možnosť získať medzinárodný certifikát. Vzdelávanie  študentov  zabezpečujú  kvalifikovaní, erudovaní  a  zanietení  pedagogickí pracovníci, pod vedením ktorých dosahujú študenti aj v mimoškolských aktivitách dobré výsledky. Škola  je taktiež  známa  vysokým  percentom  úspešnosti umiestnenia  žiakov v zamestnaní nielen u nás, ale aj v zahraničí, kde sú jej absolventi veľmi žiadaní.

Partneri

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • Beseda s hovorcom PZ v Rožňave

  Dňa 13.októbra 2014 sa uskutočnila v priestoroch SZŠ-EKI v Rožňave preventívno-výchovná akcia - beseda s hovorcom PZ v Rožňave, kpt. Ing. Miroslavom Korintušom.

  V rámci prezentácie a slovného výkladu boli  2 skupiny žiakov odboru masér oboznámené so základnými a všeobecnými pojmami majetkovej, drogovej a ostatnej kriminality, s rizikami kontaktov na sociálnych sieťach a pod.

 • Správna voľba povolania

 • DEŇ SRDCA

  Dňa 26.9.2014 sa študenti III. DVS triedy zúčastnili kampane MOST 2014 z príležitosti „Svetového dňa srdca“ v spolupráci s RÚVZ v Rožňave. Hlavným organizátorom akcie bola Slovenská nadácia srdca.

  Študenti pod vedením Mgr. Antónie Benikovej, vyučujúcej odborných predmetov zo SZŠ v Rožňave a odbornej pracovníčky RÚVZ v Rožňave – Mgr. Sylvie Lengovej oslovovali v uliciach mesta Rožňava okoloidúcich s ponukou poskytnutia informácie o kóde zdravého života. Mali na sebe tričká Slovenskej nadácie srdca s  kódom  zdravého života a okolo krku šnúrky Slovenskej nadácie srdca. Okoloidúcim položili zopár jednoduchých otázok podľa dotazníka a následne sa im poďakovali za ich spoluprácu, ústretovosť  a odovzdali im jeden leták: Deň srdca ako aj kartičky zdravého života.  V dvojiciach informovali okoloidúcich aj o tom, že na Námestí baníkov pred cukrárňou „Piroska“ sa nachádza zdravotná hliadka, kde si môžu dať odmerať tlak krvi, pulz, cholesterol, obvod pása, odvážia ich, vypočítajú im BMI a pod. Na intervencie ich zasielali za Mgr. Sylviou Lengovou, odbornou pracovníčkou RÚVZ.  Študenti informovali každého  okoloidúceho aj o možných rizikových faktoroch, ktoré  môžu byť príčinou vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Odozva obyvateľov bola veľmi dobrá, tešili sa, že sa vykonáva zdravotno-výchovna osveta o zdravom životnom štýle ako aj z toho, že si mohli dať preventívne vyšetriť krvný tlak, cholesterol v krvi, pulz, obvod pása, BMI. Niektorí ľudia sa pozreli aj do svojho svedomia a priznali sa nám, že i napriek tomu, že vedia, že  fajčenie, obezita a pod. môžu byť rizikovým faktorom vzniku srdcovo-cievnych ochorení, zatiaľ sa nevedeli zbaviť týchto zlozvykov. Prisľúbili však nám zmenu vo svojom správaní a tešia sa na ďalšie stretnutie na budúci rok. Počet zúčastnených spolu: 164 – z mesta Rožňava ako aj z okolia.

 • Študenti strednej zdravotníckej školy skúmali zdravie návštevníkov jarmoku

  Študenti tretieho a štvrtého ročníka strednej zdravotníckej školy mali stanovište na rožňavskom jarmoku, kde sa zameriavali na základné vyšetrenia účastníkov jarmoku. Precvičili si meranie krvného tlaku, pomocou diagnostickej váhy merali telesnú hmotnosť , podiel vody, percentuálny podiel svalov a tukov v tele, hmotnosť kostí, odporúčaný denný príjem kilokalórií, meranie glykémie – hladiny cukru v krvi.  Študenti predvádzali poskytnutie prvej pomoci.

 • 24. 8. 2014

  Aktualizovali sme modul Oznamy

 • 19. 8. 2014

  Aktualizovali sme modul Oznamy

 • 6. 7. 2014

  Aktualizovali sme modul Oznamy

 • Stretnutie s lesným pedagógom

  Dňa 17. júna 2014 zavítal na Strednú zdravotnícku školu - EKI v Rožňave, lesník a  lesný pedagóg, pán Marián Smerek,  zamestnanec Lesného závodu v Rožňave.

  Pútavým spôsobom, formou zážitkového vyučovania s využitím všetkých zmyslov a pomocou rôznych zaujímavých aktivít v blízkom parku za  školou,  spestril žiakom I. A, I. B a I. M vyučovaciu hodinu geografie.

 • Beseda so zlatou paralympioničkou

  Dňa 3. júna 2014 sa v odbornej učebni   Strednej zdravotníckej školy – EKI, Námestie 1. mája č.1 v Rožňave, konala beseda  s našou  najúspešnejšou slovenskou paralympioničkou Henrietou Farkašovou, ktorá si  našla čas a zavítala medzi našich študentov II. M a I.B triedy.

  Skromná, ale húževnatá športovkyňa, nám  porozprávala o neľahkej  životnej ceste vedúcej k úspechu, odpovedala na mnoho zvedavých i zaujímavých otázok, ukázala a umožnila mládeži  vidieť zblízka zlatú medailu a na záver sa s našimi žiakmi aj odfotografovala.

 • 2. 6. 2014

  Aktualizovali sme modul Prijímacie kritériá

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
  Námestie 1. mája č.1, 048 01 Rožňava
 • 058 73 22 33 9
  058 73 45 32 1 Fax

Fotogaléria