Menu

Streda 27. 5. 2015

Stredná   zdravotnícka  škola  v Rožňave je dvojjazyčnou školou (vyučovací jazyk slovenský a maďarský)  zameranou  na  prípravu zdravotníckeho personálu v odboroch základného a vyššieho programu štúdia.

Vzdelávanie  študentov  zabezpečujú  kvalifikovaní, erudovaní  a  zanietení  pedagogickí pracovníci, pod vedením ktorých dosahujú študenti aj v mimoškolských aktivitách dobré výsledky. Škola  je taktiež  známa  vysokým  percentom  úspešnosti umiestnenia  žiakov v zamestnaní nielen u nás, ale aj v zahraničí, kde sú jej absolventi veľmi žiadaní.

Partneri

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • Výsledky príjímacieho konania

  odbor: zdravotnícky asistent, vyučovací jazyk slovenský ZA_A.pdf

  odbor: zdravotnícky asistent, vyučovací jazyk maďarský ZA_B.pdf

  odbor: masér MAS.pdf

  odbor: asistent výživy AV.pdf

 • OZNAM

  Riaditeľstvo Strednej zdravotníckej školy – EKI v Rožňave Vám oznamuje, že II. termín prijímacieho konania sa uskutoční dňa 14.5.2015 o 8.00 hod. Pôvodný termín 15.5.2015 na pozvánke je nesprávny.

  Za spôsobené nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme.

  Mgr. Ľuboš Lipták
  riaditeľ školy

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ školy Mgr. Ľuboš Lipták v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o  výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) oznamuje, že poskytuje žiakom z technických príčin na 7. mája 2015 (štvrtok) riaditeľské voľno.

 • Súťaž Mladý Európan

  Dňa 9. 4. 2015 sa trojčlenná skupina žiakov zúčastnila súťaže Mladý Európan v Lučenci. Súťaž bola trojkolová, preverila vedomosti o osobnostiach, vzniku, fungovaní Európskej únie. Za úspešné umiestnenie boli žiaci ocenení vecnými cenami. Fotografie z akcie http://szsrv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=34

 • Veľkonočné prázdniny

  Blížia sa sviatky jari a s nimi Veľkonočné prázdniny pre našich žiakov. Tieto začínajú vo štvrtok 02.apríla 2015 a končia v utorok 07.apríla 2015.

  Nástup do školy po prázdninách je v stredu  08. apríla 2015

 • DEŇ OŠETROVATEĽSTVA

  Srdečne Vás pozývame na Deň ošetrovateľstva, ktorý sa uskutoční dňa 15. apríla (streda) 2015 o 13.00 hodine vo veľkej sále Mestského úradu v Rožňave.

  Mgr. Ľuboš Lipták
  riaditeľ SZŠ-EKI Rožňava

    Program:

  Privítanie hostí, príhovor
  Mgr. Ľuboš Lipták – riaditeľ SZŠ-EKI

 • Deň otvorených dverí

  Oznamujeme Vám, že z dôvodu chrípkových prázdnin sa Deň otvorených dverí presúva na 10.3.2015.

 • OZNAM

  Riaditeľ školy Mgr. Ľuboš Lipták z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov vyhlasuje CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY v období od 16.2.2015 do 20.2.2015, vyučovanie pokračuje 2.3.2015.

  Pre študujúcich v štúdiu popri zamestnaní prebieha vyučovanie podľa rozvrhu hodín, na nich sa prerušenie vyučovacieho procesu nevzťahuje.

  Mgr. Ľuboš Lipták, riaditeľ školy

 • Prijímacie kritériá

  Zverejnili sme prijímacie kritériá v školskom roku 2015/2016. Viac informácií o študijnych odboroch a prijímacích kritériách nájdete v menu.

 • Deň otvorených dverí

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí dňa 9. 12. 2014 od 8.30 hod. a dňa 17. 2. 2015 od 8.30 hod. Pripravili sme pre Vás množstvo zaujímavých ukážok zo zdravotníctva, prehliadku školy a jej priestorov a prezentáciu jednotlivých študijných odborov s kritériami prijatia. Tešíme sa na Vašu účasť.

  Mária Sanislóová

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
  Námestie 1. mája č.1, 048 01 Rožňava
 • 058 73 22 33 9
  058 73 45 32 1 Fax

Fotogaléria