Menu

Nedeľa 19. 4. 2015

Stredná   zdravotnícka  škola  v Rožňave je dvojjazyčnou školou (vyučovací jazyk slovenský a maďarský)  zameranou  na  prípravu zdravotníckeho personálu v odboroch základného a vyššieho programu štúdia.

Vzdelávanie  študentov  zabezpečujú  kvalifikovaní, erudovaní  a  zanietení  pedagogickí pracovníci, pod vedením ktorých dosahujú študenti aj v mimoškolských aktivitách dobré výsledky. Škola  je taktiež  známa  vysokým  percentom  úspešnosti umiestnenia  žiakov v zamestnaní nielen u nás, ale aj v zahraničí, kde sú jej absolventi veľmi žiadaní.

Partneri

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • Veľkonočné prázdniny

  Blížia sa sviatky jari a s nimi Veľkonočné prázdniny pre našich žiakov. Tieto začínajú vo štvrtok 02.apríla 2015 a končia v utorok 07.apríla 2015.

  Nástup do školy po prázdninách je v stredu  08. apríla 2015

 • DEŇ OŠETROVATEĽSTVA

  Srdečne Vás pozývame na Deň ošetrovateľstva, ktorý sa uskutoční dňa 15. apríla (streda) 2015 o 13.00 hodine vo veľkej sále Mestského úradu v Rožňave.

  Mgr. Ľuboš Lipták
  riaditeľ SZŠ-EKI Rožňava

    Program:

  Privítanie hostí, príhovor
  Mgr. Ľuboš Lipták – riaditeľ SZŠ-EKI

 • Deň otvorených dverí

  Oznamujeme Vám, že z dôvodu chrípkových prázdnin sa Deň otvorených dverí presúva na 10.3.2015.

 • OZNAM

  Riaditeľ školy Mgr. Ľuboš Lipták z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov vyhlasuje CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY v období od 16.2.2015 do 20.2.2015, vyučovanie pokračuje 2.3.2015.

  Pre študujúcich v štúdiu popri zamestnaní prebieha vyučovanie podľa rozvrhu hodín, na nich sa prerušenie vyučovacieho procesu nevzťahuje.

  Mgr. Ľuboš Lipták, riaditeľ školy

 • Prijímacie kritériá

  Zverejnili sme prijímacie kritériá v školskom roku 2015/2016. Viac informácií o študijnych odboroch a prijímacích kritériách nájdete v menu.

 • Deň otvorených dverí

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí dňa 9. 12. 2014 od 8.30 hod. a dňa 17. 2. 2015 od 8.30 hod. Pripravili sme pre Vás množstvo zaujímavých ukážok zo zdravotníctva, prehliadku školy a jej priestorov a prezentáciu jednotlivých študijných odborov s kritériami prijatia. Tešíme sa na Vašu účasť.

  Mária Sanislóová

 • Beseda „Násilie na ženách“

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa  eliminácie násilia na ženách, vykonalo Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave, dňa 25. 11. 2014 v dopoludňajších hodinách v priestoroch Strednej zdravotníckej školy- EKI, Námestie 1. mája č. 1, Rožňava,  pre študentky  uvedenej školy, preventívno-propagačnú aktivitu,  pod názvom „Násilie na ženách“. Cieľom tejto preventívnej aktivity bolo upozorniť verejnosť na problematiku násilia a jej formy, možnosti predchádzania rizikovým situáciám, a taktiež ako sa brániť a čo robiť v prípade, ak sa niekto stane obeťou násilného trestného činu...

 • Stredná zdravotnícka škola v Rožňave podporili klub Street workout.

   V sobotu 22. novembra 2014 sme prišli podporiť mladých street workoutistov, ktorých cieľom bolo spropagovať v našom meste tento šport a zároveň získať prostriedky na vybudovanie nového športového parku, čím by sa dala príležitosť všetkým Rožňavčanom.

  Športovcom sme zabezpečili zdravotníka a samozrejme nechýbali sme ani v obecenstve. Naša študentka Barbora Takáčová z odboru masér sa zapojila aj do súťaže, avšak konkurencia bola veľká, napriek tomu máme z nej radosť.  Street workautisti,  držíme vám prsty , prichádzate s krásnou myšlienkou.

 • Stredná zdravotnícka škola na základných školách

  Počas mesiaca október  vo vzájomnej spolupráci  študenti a učitelia Strednej zdravotníckej školy sa zúčastnili na účelových cvičeniach  základných škôl v Rožňave a v okrese. Okrem toho  navštívili aj Základné školy v Rimavskej Sobote a Tornali. Na účelových cvičeniach naši študenti a učitelia predstavili všetky odbory  denného štúdia našej školy:

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
  Námestie 1. mája č.1, 048 01 Rožňava
 • 058 73 22 33 9
  058 73 45 32 1 Fax

Fotogaléria