Menu

Nedeľa 1. 2. 2015

Stredná   zdravotnícka  škola  v Rožňave je dvojjazyčnou školou (vyučovací jazyk slovenský a maďarský)  zameranou  na  prípravu zdravotníckeho personálu v odboroch základného a vyššieho programu štúdia.

Vzdelávanie  študentov  zabezpečujú  kvalifikovaní, erudovaní  a  zanietení  pedagogickí pracovníci, pod vedením ktorých dosahujú študenti aj v mimoškolských aktivitách dobré výsledky. Škola  je taktiež  známa  vysokým  percentom  úspešnosti umiestnenia  žiakov v zamestnaní nielen u nás, ale aj v zahraničí, kde sú jej absolventi veľmi žiadaní.

Partneri

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • Oznam riaditeľa školy

  Riaditeľ školy Mgr. Ľuboš Lipták v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) oznamujem, že poskytujem žiakom z organizačných príčin na dni 8. januára 2015 (štvrtok) a 9. januára 2015 (piatok) riaditeľské voľno.

 • Deň otvorených dverí

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí dňa 9. 12. 2014 od 8.30 hod. a dňa 17. 2. 2015 od 8.30 hod. Pripravili sme pre Vás množstvo zaujímavých ukážok zo zdravotníctva, prehliadku školy a jej priestorov a prezentáciu jednotlivých študijných odborov s kritériami prijatia. Tešíme sa na Vašu účasť.

  Mária Sanislóová

 • Beseda „Násilie na ženách“

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa  eliminácie násilia na ženách, vykonalo Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave, dňa 25. 11. 2014 v dopoludňajších hodinách v priestoroch Strednej zdravotníckej školy- EKI, Námestie 1. mája č. 1, Rožňava,  pre študentky  uvedenej školy, preventívno-propagačnú aktivitu,  pod názvom „Násilie na ženách“. Cieľom tejto preventívnej aktivity bolo upozorniť verejnosť na problematiku násilia a jej formy, možnosti predchádzania rizikovým situáciám, a taktiež ako sa brániť a čo robiť v prípade, ak sa niekto stane obeťou násilného trestného činu...

 • Stredná zdravotnícka škola v Rožňave podporili klub Street workout.

   V sobotu 22. novembra 2014 sme prišli podporiť mladých street workoutistov, ktorých cieľom bolo spropagovať v našom meste tento šport a zároveň získať prostriedky na vybudovanie nového športového parku, čím by sa dala príležitosť všetkým Rožňavčanom.

  Športovcom sme zabezpečili zdravotníka a samozrejme nechýbali sme ani v obecenstve. Naša študentka Barbora Takáčová z odboru masér sa zapojila aj do súťaže, avšak konkurencia bola veľká, napriek tomu máme z nej radosť.  Street workautisti,  držíme vám prsty , prichádzate s krásnou myšlienkou.

 • Stredná zdravotnícka škola na základných školách

  Počas mesiaca október  vo vzájomnej spolupráci  študenti a učitelia Strednej zdravotníckej školy sa zúčastnili na účelových cvičeniach  základných škôl v Rožňave a v okrese. Okrem toho  navštívili aj Základné školy v Rimavskej Sobote a Tornali. Na účelových cvičeniach naši študenti a učitelia predstavili všetky odbory  denného štúdia našej školy:

 • 5. 11. 2014

  Aktualizovali sme modul Oznamy - Rodičovské združenie

 • Prvá pracovná stáž študentov tretieho a štvrtého ročníka odboru masér vo Veľkej Británii

  V rámci programu Európskej únie Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, desať  študentov tretieho a štvrtého ročníka odboru masér Strednej zdravotníckej školy-EKI v Rožňave,  vycestovalo dňa 19.10.2014 do Veľkej Británie na 14 – dňovú  pracovnú stáž. Študenti pracujú v nemocničných, rehabilitačných a sociálnych zariadeniach ako pomocní maséri. Okrem stáže majú aj bohatý program, ktorý zahŕňa aj intenzívny jazykový kurz anglického jazyka a rôzne voľno časové aktivity.  Výdavky spojené so stážou hradí grantový program Erasmus+.

 • Imatrikulácie

  15.10.2014 sa na Strednej zdravotníckej škole – EKI v Rožňave konala imatrikulačná slávnosť pre prvé ročníky v odboroch zdravotnícky asistent v slovenskom a maďarskom jazyku a v odbore masér. Študenti tretích ročníkov si pripravili pre nich pestré úlohy, ktoré prváci úspešne vykonali. Predniesli sľub študentov a riaditeľ školy Mgr. Ľuboš Lipták im odovzdal imatrikulačné listy. Keďže tento školský rok nastúpil aj pán riaditeľ, študenti si pre neho pripravili úlohu. Spolu s novou kolegyňou Mgr. Alenou Petrusovou predviedol svoje tanečné zručnosti a zložil riaditeľské sľuby. 

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
  Námestie 1. mája č.1, 048 01 Rožňava
 • 058 73 22 33 9
  058 73 45 32 1 Fax

Fotogaléria