Menu

Nedeľa 14. 2. 2016

Stredná   zdravotnícka  škola  v Rožňave je dvojjazyčnou školou (vyučovací jazyk slovenský a maďarský)  zameranou  na  prípravu zdravotníckeho personálu v odboroch základného a vyššieho programu štúdia.

Vzdelávanie  študentov  zabezpečujú  kvalifikovaní, erudovaní  a  zanietení  pedagogickí pracovníci, pod vedením ktorých dosahujú študenti aj v mimoškolských aktivitách dobré výsledky. Škola  je taktiež  známa  vysokým  percentom  úspešnosti umiestnenia  žiakov v zamestnaní nielen u nás, ale aj v zahraničí, kde sú jej absolventi veľmi žiadaní.

Partneri

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • Riaditeľ školy Mgr. Ľuboš Lipták v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) oznamuje, že prerušuje výchovno-vzdelávací proces na základe odporúčania RÚVZ z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov na dni 11. februára (štvrtok) a 12. februára 2016 (piatok).

 • Dňa  27.1.2016 zavítal medzi študentov II.A a II.M pán Juraj Benko, aby  priblížil  najmä  žiakom  odboru masér,  prácu športového maséra. Pútavo  sa podelil so svojimi skúsenosťami a zážitkami z čias, keď  pracoval ako športový masér  rožňavských futbalistov, basketbalistov  a  iných športovcov...Porozprával nám aj o životospráve športovcov, o prísnom režime pred pretekmi a súťažami, o neľahkých podmienkach, v ktorých  masér  niekedy musí pracovať a pod. Súčasťou besedy boli aj ukážky športovej masáže  a podnetné rady  do budúcnosti, pre výkon profesie maséra.

 • Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave, prostredníctvom jeho hovorcu p. kpt. Ing. Miroslava Korintuša, uskutočnilo dňa 3.2.2016 v  priestoroch Strednej zdravotníckej školy- EKI, Námestie 1. mája č. 1 v Rožňave v I. MA triede pre študentov uvedenej školy, preventívno-výchovnú aktivitu pod názvom:

  „Trestnoprávna zodpovednosť a  kriminalita mládeže“.

 • Varovné príznaky vzniku onkologického ochorenia:

  • nebolestivá hrčka, hmatateľný útvar alebo opuch kdekoľvek na tele (prsník, semenník, oblasť krku, podpazušia, slabín, brucha...)
  • zmena materského znamienka (zmena farby, tvaru a veľkosti)
  • nehojaci sa vred na koži, perách, v ústnej dutine
  • nenormálne krvácanie z rodidiel alebo prítomnosť krvi v stolici či v moči, tvorba kožných podliatin v podkoží
  • zachrípnutie alebo kašeľ trvajúci dlhšie ako 2 – 3 týždne, nereagujúci na liečbu, dýchavičnosť, vykašliavanie hlienu s prímesou krvi
  • nechutenstvo až odpor k jedlu, opakované zvracanie, zažívacie ťažkosti rôzneho druhu, zmeny vo vyprázdňovaní, striedanie zápchy a hnačiek
  • ťažkosti s močením (bolestivé, sťažené)
  • poruchy nervového systému, náhla zmena zraku
  • nevysvetliteľné chudnutie a dlhodobá únava.

 • 3. 2. 2016

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí dňa 3. 2. 2016 od 8.00 hod. Pripravili sme pre Vás množstvo zaujímavých ukážok zo zdravotníctva, prehliadku školy a jej priestorov a prezentáciu jednotlivých študijných odborov s kritériami prijatia. Tešíme sa na Vašu účasť.

  Mária Sanislóová

 • 27. 1. 2016

  Do galérie Lyžiarsky výcvik 2016 boli pridané fotografie.

 • 26. 1. 2016

  Do galérie Lyžiarsky výcvik 2016 boli pridané fotografie.

 • 13. 1. 2016

  Do galérie Korčuľovanie boli pridané fotografie.

 • Termíny výuky v štúdiu popri zamestnaní v druhom polroku v šk. roku 2015/2016

  12. -.13. 02. 2016

  26. - 27. 02. 2016

  11. - 12. 03. 2016

  18. - 19. 03. 2016

  1. - 2. 04. 2016

  15. - 16. 04. 2016

  29. - 30. 04. 2016

  13. - 14. 05. 2016

  27. - 28. 05. 2016

  17. - 18. 06. 2016

 • 17. 12. 2015

  Do galérie Pečenie perníkov boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
  Námestie 1. mája č.1, 048 01 Rožňava
 • 0949 654 798 riaditeľ školy
  0903 249 799 zástupkyňa riaditeľa školy
  058 73 22 33 9 učtáreň

Fotogaléria