Menu

Pondelok 24. 11. 2014

Stredná   zdravotnícka  škola  v Rožňave je dvojjazyčnou školou (vyučovací jazyk slovenský a maďarský)  zameranou  na  prípravu zdravotníckeho personálu v odboroch základného a vyššieho programu štúdia.

 

Od  šk.roku  2002/2003  je  súčasťou  medzinárodnej  vzdelávacej inštitúcie IES. Škola získala kredit  pre  odbory zdravotnícky asistent, všeobecná zdravotná sestra a diplomovaná všeobecná  sestra, čo znamená,  že absolventi  týchto odborov majú možnosť získať medzinárodný certifikát. Vzdelávanie  študentov  zabezpečujú  kvalifikovaní, erudovaní  a  zanietení  pedagogickí pracovníci, pod vedením ktorých dosahujú študenti aj v mimoškolských aktivitách dobré výsledky. Škola  je taktiež  známa  vysokým  percentom  úspešnosti umiestnenia  žiakov v zamestnaní nielen u nás, ale aj v zahraničí, kde sú jej absolventi veľmi žiadaní.

Partneri

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • Stredná zdravotnícka škola na základných školách

  Počas mesiaca október  vo vzájomnej spolupráci  študenti a učitelia Strednej zdravotníckej školy sa zúčastnili na účelových cvičeniach  základných škôl v Rožňave a v okrese. Okrem toho  navštívili aj Základné školy v Rimavskej Sobote a Tornali. Na účelových cvičeniach naši študenti a učitelia predstavili všetky odbory  denného štúdia našej školy:

 • 5. 11. 2014

  Aktualizovali sme modul Oznamy - Rodičovské združenie

 • Prvá pracovná stáž študentov tretieho a štvrtého ročníka odboru masér vo Veľkej Británii

  V rámci programu Európskej únie Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, desať  študentov tretieho a štvrtého ročníka odboru masér Strednej zdravotníckej školy-EKI v Rožňave,  vycestovalo dňa 19.10.2014 do Veľkej Británie na 14 – dňovú  pracovnú stáž. Študenti pracujú v nemocničných, rehabilitačných a sociálnych zariadeniach ako pomocní maséri. Okrem stáže majú aj bohatý program, ktorý zahŕňa aj intenzívny jazykový kurz anglického jazyka a rôzne voľno časové aktivity.  Výdavky spojené so stážou hradí grantový program Erasmus+.

 • Imatrikulácie

  15.10.2014 sa na Strednej zdravotníckej škole – EKI v Rožňave konala imatrikulačná slávnosť pre prvé ročníky v odboroch zdravotnícky asistent v slovenskom a maďarskom jazyku a v odbore masér. Študenti tretích ročníkov si pripravili pre nich pestré úlohy, ktoré prváci úspešne vykonali. Predniesli sľub študentov a riaditeľ školy Mgr. Ľuboš Lipták im odovzdal imatrikulačné listy. Keďže tento školský rok nastúpil aj pán riaditeľ, študenti si pre neho pripravili úlohu. Spolu s novou kolegyňou Mgr. Alenou Petrusovou predviedol svoje tanečné zručnosti a zložil riaditeľské sľuby. 

 • Beseda s hovorcom PZ v Rožňave

  Dňa 13.októbra 2014 sa uskutočnila v priestoroch SZŠ-EKI v Rožňave preventívno-výchovná akcia - beseda s hovorcom PZ v Rožňave, kpt. Ing. Miroslavom Korintušom.

  V rámci prezentácie a slovného výkladu boli  2 skupiny žiakov odboru masér oboznámené so základnými a všeobecnými pojmami majetkovej, drogovej a ostatnej kriminality, s rizikami kontaktov na sociálnych sieťach a pod.

 • Správna voľba povolania

 • DEŇ SRDCA

  Dňa 26.9.2014 sa študenti III. DVS triedy zúčastnili kampane MOST 2014 z príležitosti „Svetového dňa srdca“ v spolupráci s RÚVZ v Rožňave. Hlavným organizátorom akcie bola Slovenská nadácia srdca.

  Študenti pod vedením Mgr. Antónie Benikovej, vyučujúcej odborných predmetov zo SZŠ v Rožňave a odbornej pracovníčky RÚVZ v Rožňave – Mgr. Sylvie Lengovej oslovovali v uliciach mesta Rožňava okoloidúcich s ponukou poskytnutia informácie o kóde zdravého života. Mali na sebe tričká Slovenskej nadácie srdca s  kódom  zdravého života a okolo krku šnúrky Slovenskej nadácie srdca. Okoloidúcim položili zopár jednoduchých otázok podľa dotazníka a následne sa im poďakovali za ich spoluprácu, ústretovosť  a odovzdali im jeden leták: Deň srdca ako aj kartičky zdravého života.  V dvojiciach informovali okoloidúcich aj o tom, že na Námestí baníkov pred cukrárňou „Piroska“ sa nachádza zdravotná hliadka, kde si môžu dať odmerať tlak krvi, pulz, cholesterol, obvod pása, odvážia ich, vypočítajú im BMI a pod. Na intervencie ich zasielali za Mgr. Sylviou Lengovou, odbornou pracovníčkou RÚVZ.  Študenti informovali každého  okoloidúceho aj o možných rizikových faktoroch, ktoré  môžu byť príčinou vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Odozva obyvateľov bola veľmi dobrá, tešili sa, že sa vykonáva zdravotno-výchovna osveta o zdravom životnom štýle ako aj z toho, že si mohli dať preventívne vyšetriť krvný tlak, cholesterol v krvi, pulz, obvod pása, BMI. Niektorí ľudia sa pozreli aj do svojho svedomia a priznali sa nám, že i napriek tomu, že vedia, že  fajčenie, obezita a pod. môžu byť rizikovým faktorom vzniku srdcovo-cievnych ochorení, zatiaľ sa nevedeli zbaviť týchto zlozvykov. Prisľúbili však nám zmenu vo svojom správaní a tešia sa na ďalšie stretnutie na budúci rok. Počet zúčastnených spolu: 164 – z mesta Rožňava ako aj z okolia.

 • Študenti strednej zdravotníckej školy skúmali zdravie návštevníkov jarmoku

  Študenti tretieho a štvrtého ročníka strednej zdravotníckej školy mali stanovište na rožňavskom jarmoku, kde sa zameriavali na základné vyšetrenia účastníkov jarmoku. Precvičili si meranie krvného tlaku, pomocou diagnostickej váhy merali telesnú hmotnosť , podiel vody, percentuálny podiel svalov a tukov v tele, hmotnosť kostí, odporúčaný denný príjem kilokalórií, meranie glykémie – hladiny cukru v krvi.  Študenti predvádzali poskytnutie prvej pomoci.

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
  Námestie 1. mája č.1, 048 01 Rožňava
 • 058 73 22 33 9
  058 73 45 32 1 Fax

Fotogaléria