Menu

Piatok 29. 4. 2016

Stredná   zdravotnícka  škola  v Rožňave je dvojjazyčnou školou (vyučovací jazyk slovenský a maďarský)  zameranou  na  prípravu zdravotníckeho personálu v odboroch základného a vyššieho programu štúdia.

Vzdelávanie  študentov  zabezpečujú  kvalifikovaní, erudovaní  a  zanietení  pedagogickí pracovníci, pod vedením ktorých dosahujú študenti aj v mimoškolských aktivitách dobré výsledky. Škola  je taktiež  známa  vysokým  percentom  úspešnosti umiestnenia  žiakov v zamestnaní nielen u nás, ale aj v zahraničí, kde sú jej absolventi veľmi žiadaní.

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
    Námestie 1. mája č.1, 048 01 Rožňava
  • 0949 654 798 riaditeľ školy
    0903 249 799 zástupkyňa riaditeľa školy
    058 73 22 33 9 učtáreň

Fotogaléria