Menu

Vitajte na stránkach našej školy

 

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola  v Rožňave je dvojjazyčnou školou (vyučovací jazyk slovenský a maďarský)  zameranou  na  prípravu zdravotníckeho personálu v odboroch základného a vyššieho programu štúdia. Patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
 
Od  šk.roku  2002/2003  je  súčasťou  medzinárodnej  vzdelávacej inštitúcie IES. Škola získala kredit  pre  odbory zdravotnícky asistent, všeobecná zdravotná sestra a diplomovaná všeobecná  sestra, čo znamená,  že absolventi  týchto odborov majú možnosť získať medzinárodný certifikát. Vzdelávanie  študentov  zabezpečujú  kvalifikovaní, erudovaní  a  zanietení  pedagogickí pracovníci, pod vedením ktorých dosahujú študenti aj v mimoškolských aktivitách dobré výsledky. Škola  je taktiež  známa  vysokým  percentom  úspešnosti umiestnenia  žiakov v zamestnaní nielen u nás, ale aj v zahraničí, kde sú jej absolventi veľmi žiadaní.

 

 

 

http://www.vucke.sk


http://www.roznava.sk

http://www.aszssr.sk/ http://www.infovek.sk
http://www.nsproznava.sk   http://www.terraincognita.sk/

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
    Námestie 1. mája č.1, 048 01 Rožňava
  • 058 73 22 33 9
    058 73 45 32 1 Fax

Fotogaléria